top of page

UZMAN GÖRÜŞÜ

 

HMK madde 293’de: “(1) Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından BİLİMSEL MÜTALAA alabilirler. ….. (2) Hâkim, talep üzerine veya resen, kendisinden rapor alınan uzman kişinin davet edilerek dinlenilmesine karar verebilir.

 

Uzman kişinin çağrıldığı duruşmada Hâkim ve taraflar gerekli soruları sorabilir…. (3) Uzman kişi çağrıldığı duruşmaya geçerli bir özrü olmadan gelmezse, hazırlamış olduğu rapor mahkemece değerlendirmeye tabi tutulmaz.”

CMK madde 67’de: “(6) Cumhuriyet Savcısı, katılan, vekili, şüpheli,sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.”

Özellikle, çekişmeli sorunlara hazırlıklı olmak ve sorunlarla karşılaşıldığında GÜÇLÜ-ZAYIF, HAKLI-HAKSIZ yanlarımızı görebilmenin ilk doğrusu; özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren konularda, TARAFSIZ, OBJEKTİF, BİLİMSEL, UYGULAMA DENEYİMLİ uzman görüşleri. 

 

Bu çalışma, kişi ve kurumlar tarafından yapılabileceği gibi, sorunun çözümünün PROFESYONEL YÖNETİCİLERE, HUKUK DANIŞMANLARINA, AVUKATLARA aktarılmasında yararlı olacağı gibi, başvurulmamış ise, Uzman Görüşü / Bilirkişi Raporları, bu profesyonellerin de edinmesi gereken bilgi ve belgeler.

 

Çekişmenin sulhen, müzakere yöntemleriyle çözülmesi aşamasında, davanın hazırlık aşamasında hedeflenen başarı için Hukuk Danışmanı / Avukatlar, TEKNİK BİLGİ, ALT YAPIYI GÜÇLENDİRMELİ, Uzman Görüşü / Bilirkişi Raporu’na dayanmalıdır.

 

Pek çok sorunun hukuki yanı gibi, teknik boyutu da var. Örneğin, mimar, mühendis, doktor, mali müşavir, bankacı, jeolog, şehir plancı, haritacı, kimyager…vb. uzmanlık alanlarının daha geliştiği, derinleştiği günümüzde UZMAN KİŞİLERE GEREKSİNİM ÇOK DAHA ARTTI.

Uzman görüşlerinde, standartlaşan bilirkişi raporları yanında, konunun açık, anlaşılabilir, GRAFİKLER, ŞEKİLLER, ŞEMA, TABLOLAR, MUKAYESELER, FOTOĞRAF ve VİDEOLAR, DİP NOT KAYNAKLAR ile güçlendirilmiş olması önemli farklılık yaratıyor.

Uzmanın  mahkemeye çağrılarak görüşünün Savcı/Hakim önünde alınması, soru ve cevaplarla, çapraz sorgu ile teknik, doğruya daha yakın bir güç sağlanıyor.

Buna YARGIDAKİ İŞ YÜKÜ, yargılama süreçlerinde DOSYA İNCELEMENİN DAKİKALARA SIĞDIRILMASI, Yargıçların adeta oluşturdukları ŞABLON İNCELEMELERLE, özele az girebilen, genel eğilimlerine göre kararlarını verdiği, bilirkişilerin KES-KOPYALA-YAPIŞTIR yöntemleri de eklendiğinde yetersizlik artıyor.

 

Başarı için,  Uzman Görüşü-Mütalaası / Bilirkişi Raporları, OLMAZSA OLMAZ.

 

Uzman Görüş-Mütaala’sına sahip olanlar, GÜÇLÜ DAVA DİLEKÇELERİ karşı tarafa cevaba cevap dilekçelerinde, bilirkişi raporu istenme nedenleri ve istenecek teknik detayları önceden belirtmede, bilirkişi raporlarına karşı teknik itirazlar veya lehe olan tespitlere teknik destek vermede, karşı taraf bilirkişi talep, içerik ve beyanlarına karşı, karşı beyanda bulunmada, çok daha etkin, güçlü olacaklar ve amaçları yönünde başarıyla çıkacaklar.

bottom of page