top of page

YÖNTEM - ÜCRET

 

Sistemimizin işleyişi:

 

  1. ÖN TALEP; sorununuzu, başlangıç, gelişmeler, amacınız, hatta arzunuzu, ilgili bilgi ve belgeleri, aktif yer alan muhatap ve yandaşlarınızı, irtibatlı kişi ve kurumları serbestçe anlatıyor ve ilk bilgi ve belgeleri gönderiyorsunuz. ( karşı taraf, ilgili taraflar, sizin profesyonel hizmet aldıklarınızı öğrenme gereksinimi, hem önemli, hem de, sizin aleyhinize bizim diyalogda olduklarımızla, bir örtüşen, tanış, sektörel rekabet vb. varsa, önceden sizi bilgilendirme ve amaçlıdır). (ÜCRETSİZ)

  2. Konunuzda uzman ekibimiz üyeleri ÖN İNCELEMELERİ yapıyor, liste halinde ve gerekçesi ile gerekli veya eksik bilgi ve belgelerin gönderilmesini sizden istiyor.(ÜCRETSİZ)

  3. Sizinle bilgi ve belgeler tamamlandıktan sonra, GÖRÜŞLERİMİZ, şirketimizin tespitleri, önerileri raporlanıyor ve önce Uzman/Bilirkişileri tanıtıyor, çalışma yöntemleri, ücret vd. bilgileri size ulaştırıyoruz. Şirketimizin HİZMET BEDELİ önerisi de bu raporla size gönderiliyor. (ÜCRETSİZ)

  4. Görüşlerimiz ve Uzman/Bilirkişi önerimizle ilgili devam etmek istemezseniz, diyaloğu sonlandırıyor, bilgi ve belgelerinizi derhal iade ediyor veya 3 ay süre ile sistemimizde tutuyor, süre sonunda beklemeksizin sistemden çıkartıyoruz. Eğer farklı Uzman/Uzmanlar talep etmeniz halinde, "artıgörüş"  (www.artigorus.com) olarak bu talebiniz yönünde çalışma yapıp yapmamaya tek taraflı karar veriyor, diyaloğumuzu sonlandırıyor veya yeni önerileri sunuyor, aynı onay/ret kararınıza göre hareket ediyoruz. (ÜCRETSİZ)

  5. Uzman/Bilirkişi ONAYINIZ ile size SÖZLEŞME TASLAĞIMIZI gönderiyoruz. Sözleşmede; Uzman/Uzmanlar/Bilirkişi ve siz/kişi/kurum) Taraflar, Konu, Süre, Ücret, Ödemeler, Fesih Nedenleri, Gizlilik, Yetki vb. Tarafların Hak-Yükümlülükleri açıkça belirleniyor). TARAFLARIN ONAYI sonrası, ISLAK İMZALI METİNLER PAYLAŞILIYOR  süreç ücretlendirme başlıyor. 

  6. Bu aşamalardan sonra Başvuran ile Uzman/Bilirkişi karşılıklı hak ve yükümlülükleri başlıyor, "artıgörüş"  (www.artigorus.com) sistem dışında kalıyor, kalmış kabul ediliyor.

bottom of page