top of page

YARGISAL SONUÇLARI OLAN, TARAFLAR ARASI ÇÖZÜMLER

 

Dünyada ve ülkemizde, taraflar arasında çözümlenemeyen sorunlarda, haklılık/haksızlık belirlenmesinde temel kurum Yargı. Ancak, yargıdaki yoğunluk, karar ve kesinleşme aşamasına kadar geçen uzun zamanlar, istenen detaya girilememesi sektörlerdeki güncel ve teknik gelişmelere ayak uyduramaması, vb. nedenlerle, yasalar (HMK, CMK, Milletlerarası Tahkim Kanunu, ARABULUCULUK KANUNU , AVUKATLIK KANUNU özel hüküm, vd.) veya uluslararası sözleşmeler, kurumlar, tarafların sonuca varmasını sağlayan yöntemler geliştirildi. Bunlarda öne çıkanlar: TAHKİM, ARABULUCU, MÜZAKERE/Sulh-Uzlaşma.

 

"artıgörüş"  (www.artigorus.com), bu uygulamalarda, özel bilgi ve pratikleri olan, ayrıca SÜREÇ YÖNETİMİ, STRATEJİ, PSİKOLOJİi vd.  bilgi ve deneyimleri olan  uzmanlarla temsil edilme konusunda, uzmanınızı belirleme hizmeti veriyor, sizleri onlarla BULUŞTURUYOR.

MÜZAKERE/Sulh-Uzlaşma

 

Aşağıda Müzakere/Sulh-Uzlaşma hakkında özet bilgi sunulacak. Bu aşamada bildirmek isteriz ki, "artıgörüş"  (www.artigorus.com) sizlere, MÜZAKEREDE SİZİ TEMSİL EDECEK UZMANIN BELİRLENMESİ, Müzakere başlaması öncesi HAZIRLIK SÜRECİ ve sizleri temsilen Müzakereci olarak katılacak Uzman/Uzmanların belirlenmesinde hizmet verecektir.

Aslında bu başlangıç, ilk belirlemeler, sulhe varılamaması halinde Arabuluculuk ve Tahkim sistemlerinde de önemli bir BİLGİ ALTYAPISI oluşturacaktır.

Müzakere; iki veya daha fazla tarafın belirli bir konuda kabul edilebilir bir uzlaşmaya varmak için yürüttükleri bireyler arası bir süreç. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ.

Böylece yasalarla belirlenmiş, çözümsüzlük hallerinde, 3. kişi veya kurumları devreye sokmadan, zaman kaybı, önemli harcama gerektirmeyen, MAKULDE BULUŞMAYI, karşılıklı kayıpları-riskleri önleyen, hatta KARŞILIKLI KAZANÇ sağlayan bu yöntemde; çatışmadan çok, öncelikle tarafların birbirlerini ANLATMA-ANLAMA, VİCDANİ MUHASEBE, “yüz, yüzden utanır” etkisi, daha fazla AKILCI ÖDÜN-ZARAR kabulü, pazarlık, ikna, hatta özveri, makul ve akılcılık, çatışmanın yaratılmaması veya derinleşmemesi, çözüm halinde birlikte çalışma ortamı ve duygusunun devam etmesi, yargıya yansıyan DAVA vb. lerinin KİŞİ ve KURUMLARDA YARATTIĞI MADDİ-MANEVİ KAYIPLAR, İTİBAR KAYBI, tereddütleri, gibi değerler önem taşıyor.

 

Bu süreç yönetiminde ise, sorunun tanımı, tarafların kendi önce kendileri, sonra karşısındakilerin kabul edecekleri haklılıkları/haksızlıkları daha yapıcı ve objektif ortaya koymak, genel ve özel bilgi, TOPLANTI-OTURUMLAR, ZAMAN YÖNETİMİ, BEDEN DİLİ, PAZARLIK-TEKLİF/KABUL, İÇERİK, STRATEJİK-PSİKOLOJİK ETKENLER, TEMSİL GÜCÜNÜN  artırması, sorundaki tarafların değil, PROFESYONELLERİN YÖNETMESİ ile istenen başarıya çok daha fazla ulaşılabiliyor.

 

Yöntem:

 

Uzmanlarla birlikte, sizin sorunda haklı/haksız, güçlü/güçsüz, çözüm için katlanılabilir/katlanılamaz zaman/yöntem belirlenmesi. Karşı tarafın sorun karşısında ve genel durum değerlendirmesi, bilgi toplanması, tahammül/katlanabilirliği, güçlü/zayıf yanları vb. İlk bilgi ve belgeler toplanır. Karşı tarafı müzakereye oturtacak zaman ve yöntemler planlanır.

 

Müzakerelerin başlama zamanı, sonuç zamanlaması, süreç etapları, toplantı yeri, oturma düzeni, müzakerecilerin isim ve sayılarının belirlenmesi, görüşmelerin kabul veya delil olmayacağı, gizlilik vb. konularda Usul/Sonuç Sözleşmesi düzenlenir.

İlk teklifler, karşı tekliflerin verilmesi ve hedeflenen sonuca kadarki teklifler zinciri önem taşır. Zamanlama , güncelleme etapları, blöf yöntemleri, psikolojik etkiler/korunmalar/ataklar, gerektiğinde bilinçli ara vermeler yine bu sürecin stratejik özellikleri. Özellikle  SONUÇ SÖZLEŞMESİ (Uzlaşma-Sulh) taslak hazırlığı ve etaplar, finalin en önemli anı.

 

Görüldüğü gibi, TAKIM ÇALIŞMASI ve uzman bulundurulması gereken bu yöntemde, Müzakerecinin bilgi, sosyal yapı, halkla ilişkiler, strateji vb etkinliği, becerileri, deneyimleri (pek çok Üniversitemizde “Müzakere Ders ve Eğitimleri” verilmekte) çok önemli. Ayrıca müzakereden sonuç alınamasa dahi, yapılan çalışma, ileride açılacak davalar açısından da çok önemli bir birikim sağlıyor.

bottom of page