top of page

NEDEN "artıgörüş"  (www.artigorus.com)

 

Günümüzde BAŞARI:

Konusunda

  • Uzman bilenlere,

  • En güncel, doğru, detay bilgiye,

  • En kısa zamanda ve kolaylıkla ulaşan,

  • Ortak akıl ve farklı düşünce ve düşünenlerin gerekliliğine inananlarca, sağlanmakta.

 

Bu sadece başarı için değil, bunun ötesinde, var olmak, varlığını sürdürmek, büyümek, hatta yenik duruma düşmemek için de önemli bir yaklaşım.

 

Güçlü ve güncel bilgi; fikrin oluşumundan, projelendirilmesine, uygulamalarına, sorun öncesi bilgi, sorunlarla karşılaşıldığında hazırlıklı olmak ve sorunu başarı ile atlatmak için bizce olmazsa, olmaz.

 

Peki böyle mi ? Çok ama çok yaygın olan; çözümlerin sorunlar yaşandıktan sonra, çevremizdekilerin yönlendirmesi, önerileri veya alışageldiğimiz isimlerle aşılmaya çalışılması. Bu yöntemle de başarı neden olmasın ? Ama çok zayıf, sonuçlar çoğunlukla hüsran. Maddi, manevi ve hatta telafisi mümkün olmayan zararlar.

 

Hele, konu özel yaşamdaki, iş yaşamındaki sorunların, taraflar arasında çözümlenememesi ve yargıya yansıması halinde daha da önem taşıyor.

 

"artıgörüş"  (www.artigorus.com) size, sektörünüz veya özel konunuzla ilgili, güncel mevzuat, sektörel teknikler, gelişmeler, genel ekonomik gelişmeleri de izleyen Türkiye’nin ve uluslararası ihtilaflarda ilgili ülke hukuk sistem ve tekniklerinin önde gelen hukukçu vd. en uygun UZMANLARA ERİŞİM, YAZIŞMALAR yanında, VİDEO KAYITLARI, WEB SİTESİ üzerinden görüşmeler sağlıyor.

 

"artıgörüş"  (www.artigorus.com) amacı,  HUKUK yoğun, ancak gerektiğinde, iddia ve savunmalarda önemli etken olacak diğer TEKNİK UZMAN bilgi katılımını da sağlamak, kısaca (yargıda delil olarak da sunulabilecek) tam bir UZMAN GÖRÜŞÜ / BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ve raporları için sizleri, uzmanlarla buluşturmak.

 

Böylece, sorunlar öncesi önlemler alınması, sorunların ortaya çıkması, sulhen veya çekişmeli olması halinde, taraflar arasında MÜZAKERE/Sulh-Uzlaşma, ARABULUCULUK veya TAHKİM usulleriyle çözümlenmesi, gerektiğinde yargıya yansıması ve yargılama süresinde iddia ve savunmalarda, sizin haklarınıza ulaşmada güçlü olmanız ve başarmanız sağlanacak.

 

"artıgörüş"  (www.artigorus.com) iddia ve savunmalarınızı ispatta, kabul ettirmede Uzman Görüşü-Mütalaası veya Bilirkişi Raporları ile etkili olacağınız gibi, bilimsel, hukuksal, ADLİ DELİLLERİN TOPLANMASI (karşı taraf özel bilgiler, istihbarat, tanık bulma, arşivler, görseller, genel-özel dedektiflik verileri vb. ) ve teknik detayda, laboratuvar, test ve teknikleri (yazı, imza, ses, görüntü, kriminal bilgiler) ve uzmanlarla DELİLLERİN İNCELENMESİ hizmeti de sunmakta.

 

Kısaca sorunlar öncesi veya sonrası, olması gereken DETAYDA, DERİNLİKTE, BİLİMSEL, TEKNİK DESTEK.

art%C4%B1%20g%C3%B6r%C3%BC%C5%9F_edited.
bottom of page