top of page

BİLİRKİŞİ NEDİR? YARARLARI

"artıgörüş"  (www.artigorus.com) sizi, konunuza, sorununuza özel, özgün, bilgili, deneyimli, alanında saygın, güvenilen, otorite, başarı öyküleri olan, pratik ile bilimi birleştirebilen BİLİRKİŞİLERLE, UZMANLARLA BULUŞTURUYOR.

Birbiri ile iç içe girmiş gibi izlenim veren bu kavramlar (Uzman Görüş - Bilirkişi) özünde, BİLİMSEL, TEKNİK, ARAŞTIRMA, ÖZEL, DETAY, DENEYİM, OTORİTE gibi içeriklere oturuyor. Her ikisi de kanunlarda düzenlenmiş ve hakimin özel ve teknik bilgi almasını sağlıyor, kararı vermesinde önemli delil, dayanak. 

 

BİLİRKİŞİ kavramı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) ve Ceza Muhakemeleri Kanununda (CMK) önemli delil, iddia ve savunmalar, toplanan deliller sonrası Savcı, Hakim veya Hakemlerin, Arabuluculuların karar vermesinde önemli bir GEREKÇE, DAYANAK, hatta kanaati aşabilen bir ZORUNLULUK.

 

HMK madde 266/1’de bilirkişi ”Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir.”

CMK madde 63’de bilirkişi “(1) Çözümü, uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına re'sen, Cumhuriyet savcısının, katılanın, vekilinin, şüphelinin veya sanığın, müdafiinin veya kanunî temsilcinin istemi üzerine karar verilebilir.”

Bu maddelerde Kanun Koyucu, "çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde” tanımı ile Hakim’i yönlendiriyor, taraflara talep hakkı veriyor. Hatta bizce zorunlu kılıyor. Hakim alınan raporla bağlı olmasa da, bağlı olmamasının gerekçesi YARGITAY ve DANIŞTAY kararlarında istenmekte.

Uygulamada bilirkişilik ve bilirkişilerin zaman, ücret, yoğunluk, gelişmeyi önleyen nedenler vb. olumsuz etkenler bulunmakta. Ancak, BİLİRKİŞİLİK KANUNU ile bu sorunların yaşanmaması, bilirkişiliğe uzmanların ilgisinin artması yönünde düzenlemeler, katagoriler getirildi, listeleme yapıldı.

 

Başarı için,  Uzman Görüşü-Mütalaası / Bilirkişi Raporları, OLMAZSA OLMAZ.

 

Uzman Görüş-Mütaala’sına sahip olanlar, GÜÇLÜ DAVA DİLEKÇELERİ, karşı tarafa cevaba cevap dilekçelerinde, bilirkişi raporu istenme nedenleri ve istenecek teknik detayları önceden belirtmede, bilirkişi raporlarına karşı teknik itirazlar veya lehe olan tespitlere teknik destek vermede, karşı taraf bilirkişi talep, içerik ve beyanlarına karşı, karşı beyanda bulunmada, çok daha ETKİN, GÜÇLÜ olacaklar ve amaçları yönünde başarıyla çıkacaklar.

bottom of page