top of page

DELİL TOPLAMA (Adli, hukuka uygun deliller)

"artıgörüş"  (www.artigorus.com) SİZİ DELİL TOPLAMA/İNCELEME UZMANLARI İLE BULUŞTURUYOR. İddia ve savunma tek başına yetmiyor. Delillendirilmediği, detay incelenmediği taktirde, yok sayılabiliyor, haklıyı haksız hatta çaresiz bırakabiliyor.

İlgili-gerekli BİLGİ ve BELGELERE ULAŞMAK, başlangıçtan önce veya başlangıç sonrası süreçte, olası sorunlara karşı önlemler almak veya sorunlar ortaya çıktıktan sonra, gerçeği ortaya çıkarmak, İDDİA VE SAVUNMALARIMIZI GÜÇLENDİRMEKTE büyük önem taşıyor.

 

İlgili-gerekli bilgi derken, kastımız göz önünde, bilinen, bilinebilecek, MASANIN ÜZERİNDE OLANLAR DEĞİL. Özel bir çaba, bilgi ulaşım araç ve kaynakları, detay veriler, arşivler, teknik donanım, takip, UZMANLIK GEREKTİREN YÖNTEMLER.

 

Özel yaşamda ve iş yaşamında, kişi veya kurumlar için bu bilgiler, bir güç veya güçsüzlük nedeni. Ancak bu BİLGİ ve BELGELERE ULAŞMAK O KADAR DA KOLAY DEĞİL.

 

Kısaca DELİL TOPLAMAK; Bilgi, eğitim, deneyim, uzmanlık, çevre, teknik donanım gerektiriyor.

(Adres, rekabet, malvarlığı,

güven, takip, çalıntı (marka, eşya, fikir, personel),

tehdit, şantaj, teknik takip, sahtecilik,

yetki-yetkisizlik, taklit, tanık, ses, görüntü, bilişim, kişisel veriler, web.,vd.)

"artıgörüş"  (www.artigorus.com) size, sektörünüz veya özel konunuzla ilgili, güncel mevzuat, sektörel teknikler, gelişmeler, genel ekonomik gelişmeleri de izleyen Türkiye’nin ve uluslararası ihtilaflarda ilgili ülke hukuk sistem ve tekniklerinin önde gelen hukukçu vd. en uygun UZMANLARA ERİŞİM, YAZIŞMALAR yanında, VİDEO KAYITLARI, WEB SİTESİ üzerinden görüşmeler sağlıyor.

 

"artıgörüş"  (www.artigorus.com) amacı,  HUKUK yoğun, ancak gerektiğinde, iddia ve savunmalarda önemli etken olacak diğer TEKNİK UZMAN bilgi katılımını da sağlamak, kısaca (yargıda delil olarak da sunulabilecek) tam bir UZMAN GÖRÜŞÜ / BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ve raporları için sizleri, uzmanlarla buluşturmak.

 

Böylece, sorunlar öncesi önlemler alınması, sorunların ortaya çıkması, sulhen veya çekişmeli olması halinde, taraflar arasında MÜZAKERE/Sulh-Uzlaşma, ARABULUCULUK veya TAHKİM usulleriyle çözümlenmesi, gerektiğinde yargıya yansıması ve yargılama süresinde iddia ve savunmalarda, sizin haklarınıza ulaşmada güçlü olmanız ve başarmanız sağlanacak.

bottom of page