top of page

DELİL İNCELEME (Adli, hukuka uygun deliller)

"artıgörüş"  (www.artigorus.comSİZİ DELİL TOPLAMA/İNCELEME UZMANLARI İLE BULUŞTURUYOR. İddia ve savunma tek başına yetmiyor. Delillendirilmediği, detay incelenmediği taktirde, yok sayılabiliyor, haklıyı haksız hatta çaresiz bırakabiliyor.

Delilleri toplamak da yetmiyor. DELİL İNCELEME farklı bir uzmanlık alanı. Toplanan delillerin yararları yanında, bu toplandığı zannedilen delillere yapılabilen teknik müdahaleler, tam aksine zarar kaynağı da olabiliyor.

(tıbbi testler, analizler, DNA profillemesi,

Adli Moleküler Genetik, Toksikoloji, biyolojik deliller,

silahlar, yazı-imza, belge, senet, sözleşme incelemeleri, sahtecilik,

güvenlik kameraları, ses, görüntü, fotoğraf,

dinleme-kayıt cihazları, vb.

üzerinde detaylara ulaşmak, değişiklik, ekleme, çıkarma, silme, zenginleştirme, onarma, montaj, mukayeseleme, casus yazılım, siber saldırılar, vb..., metinleştirme.)

 

Bu hizmetler resmi kurumlarımız olan Adli Tıp, Üniversiteler, Enstitüler, Polis Laboratuarları, vb. de yapılabilirken, konuyla ilgili UZMANLAŞMIŞ ÖZEL ULUSAL VE ULUSLARARASI KİŞİLER/KURUMLAR da hizmet vermekte.

"artıgörüş"  (www.artigorus.com) size, sektörünüz veya özel konunuzla ilgili, güncel mevzuat, sektörel teknikler, gelişmeler, genel ekonomik gelişmeleri de izleyen Türkiye’nin ve uluslararası ihtilaflarda ilgili ülke hukuk sistem ve tekniklerinin önde gelen hukukçu vd. en uygun UZMANLARA ERİŞİM, YAZIŞMALAR yanında, VİDEO KAYITLARI, WEB SİTESİ üzerinden görüşmeler sağlıyor.

 

"artıgörüş"  (www.artigorus.com) amacı,  HUKUK yoğun, ancak gerektiğinde, iddia ve savunmalarda önemli etken olacak diğer TEKNİK UZMAN bilgi katılımını da sağlamak, kısaca (yargıda delil olarak da sunulabilecek) tam bir UZMAN GÖRÜŞÜ / BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ve raporları için sizleri, uzmanlarla buluşturmak.

 

Böylece, sorunlar öncesi önlemler alınması, sorunların ortaya çıkması, sulhen veya çekişmeli olması halinde, taraflar arasında MÜZAKERE/Sulh-Uzlaşma, ARABULUCULUK veya TAHKİM usulleriyle çözümlenmesi, gerektiğinde yargıya yansıması ve yargılama süresinde iddia ve savunmalarda, sizin haklarınıza ulaşmada güçlü olmanız ve başarmanız sağlanacak.

bottom of page