top of page
Image by Yassine Khalfalli

DELİL TOPLAMA, İNCELEME (Adli, hukuka uygun deliller)

İlgili-gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak, başlangıçtan önce veya başlangıç sonrası süreç içinde, olası sorunlara karşı önlemler almak veya sorunlar ortaya çıktıktan sonra, gerçeği ortaya çıkarmak, iddia ve savunmalarımızı güçlendirmekte büyük önem taşıyor.

İlgili-gerekli bilgi derken, kastımız göz önünde, bilinen, bilinebilecek, masanın üzerinde olanlar değil. Özel bir çaba, bilgi ulaşım araç ve kaynakları, detay veriler, arşivler, teknik donanım, takip, uzmanlık gerektiren yöntemler.

Özel yaşamda ve iş yaşamında, kişi veya kurumlar için bu bilgiler, bir güç veya güçsüzlük nedeni. Ancak bu bilgi ve belgelere ulaşmak o kadar da kolay değil. Kısaca DELİL TOPLAMAK; Bilgi, eğitim, deneyim, uzmanlık, çevre, teknik donanım gerektiriyor. (Adres, rekabet, malvarlığı, güven, takip, çalıntı (marka, eşya, fikir, personel), tehdit, şantaj, teknik takip, sahtecilik, yetki-yetkisizlik, taklit, tanık, ses, görüntü, bilişim, kişisel veriler, web.,vd.)

Delilleri toplamak da yetmiyor. DELİL İNCELEME de farklı bir uzmanlık alanı. Toplanan delillerin yararları yanında, bu toplandığı zannedilen delillere yapılabilen teknik müdahaleler, tam aksine zarar kaynağı da olabiliyor. (tıbbi testler, analizler, DNA profillemesi, Adli Moleküler Genetik,  Toksikoloji, biyolojik deliller, silahlar, yazı-imza, belge, senet, sözleşme incelemeleri, sahtecilik, güvenlik kameraları, ses, görüntü, fotoğraf, dinleme-kayıt cihazları, vb. üzerinde detaylara ulaşmak, değişiklik, ekleme, çıkarma, silme, zenginleştirme, onarma, montaj, mukayeseleme, casus yazılım, siber saldırılar, vb, vb metinleştirme.)

Bu hizmetler resmi kurumlarımız olan Adli Tıp, Üniversiteler, Enstitüler, Polis Laboratuarları, vb. de yapılabilirken, konuyla ilgili uzmanlaşmış özel ulusal ve uluslar arası kişiler/ kurumlar da hizmet vermekte.

"artıgörüş"  (www.artigorus.com) delil toplama / inceleme uzmanları ile buluşturuyor. İddia ve savunma tek başına yetmiyor. Delillendirilmediği, detay incelenmediği taktirde, yok sayılabiliyor, haklıyı haksız hatta çaresiz bırakabiliyor.

"artıgörüş"  (www.artigorus.com) size, sektörünüz veya özel konunuzla ilgili, güncel mevzuat, sektörel teknikler, gelişmeler, genel ekonomik gelişmeleri de izleyen Türkiye’nin ve uluslararası ihtilaflarda ilgili ülke hukuk sistem ve tekniklerinin önde gelen hukukçu vd. en uygun UZMANLARA ERİŞİM, YAZIŞMALAR yanında, VİDEO KAYITLARI, WEB SİTESİ üzerinden görüşmeler sağlıyor.

 

"artıgörüş"  (www.artigorus.com) amacı,  HUKUK yoğun, ancak gerektiğinde, iddia ve savunmalarda önemli etken olacak diğer TEKNİK UZMAN bilgi katılımını da sağlamak, kısaca (yargıda delil olarak da sunulabilecek) tam bir UZMAN GÖRÜŞÜ / BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ve raporları için sizleri, uzmanlarla buluşturmak.

 

Böylece, sorunlar öncesi önlemler alınması, sorunların ortaya çıkması, sulhen veya çekişmeli olması halinde, taraflar arasında MÜZAKERE/Sulh-Uzlaşma, ARABULUCULUK veya TAHKİM usulleriyle çözümlenmesi, gerektiğinde yargıya yansıması ve yargılama süresinde iddia ve savunmalarda, sizin haklarınıza ulaşmada güçlü olmanız ve başarmanız sağlanacak.

bottom of page